Lichtbeeldenverschieting

Op vrijdag 17 juni a.s. gaan we weer een lichtbeeldenverschieting houden.

Dus: in het (half)duister schieten op verschillende op de schietwand geprojecteerde (jacht)doelen.

De verschieting begint om 19.30 uur.

Zaal open om 19.00 uur.

Komt allen! Pret en plezier gegarandeerd (voor schutter en toeschouwer).

 

Vorige artikel

Nieuwe doelen voor buiten